INVITATION
Kathina Robe-offering Ceremony

Buu Mon Buddhist Temple cordially invites you to Kathina Robe-Offering Ceremony on Sunday, November 10, 2013 from 10:00 AM to 01:00 PM. Everyone is welcome.  

THƯ MỜI
Ðại Lễ Dâng Y (Cà-Sa) Kathina 

Kathina -một từ Pàli, âm tiếng Việt là Ca-Thi-Na- vốn có nghĩa là khung dệt vải hoặc khung căng những tấm y vàng được may xong để cúng dường đến chư Tăng sau ba tháng nhập hạ tu dưỡng tinh thần, phục vụ chúng sanh. Nghĩa phái sinh khác của thuật ngữ Kathina là sự kết cấu vững chắc, dụng ý rằng lễ Kathina mang lại quả báo lợi ích bền vững, lâu dài cho người cúng dường và người thọ lãnh.
Dâng y (Cà Sa) Kathina từ lâu trở thành hội lễ gieo trồng phước thiện trong truyền thống Phật giáo Chính Thống. Năm nay, Chùa Bửu Môn long trọng cử hành Ðại Lễ Dâng Y Kathina vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng 11, năm 2013, bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
Kính mời quý Phât Tử, Ðồng Hương về Chùa Bửu Môn tham dự Ðại Lễ. Mong rằng niềm tin thiện pháp và nếp sống trí tuệ trợ duyên quý vị sống đời phúc lạc.                                                                                                                  Trân trọng kính mời,
                                                                                            Tỳ kheo Trí Quảng, 
Trụ trì
     
CHƯƠNG TRÌNH ÐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA             
10:30 AM  - Cúng dường trai tăng                                               
10:45 AM  - Phật Tử rước y bát  nhiễu Phật ba vòng
11:00 AM  - Chư Tăng quang lâm Chánh Ðiện
                  -  Thời Kinh Cầu Nguyện
                  -  Lễ truyền thọ Quy Giới
                  -  Nghi thức Dâng Y và Tăng sự Thọ Y
                  -  Chư Tăng thuyết Pháp và Ban ÐạoTừ
                  -  Cúng dường tứ sự đến chư Tôn Ðức Tăng Già
                  -  Thời Kinh chúc phúc và hồi hướng công đức
01:00 PM  - Phật tử dùng cơm thân mật
PUBLIC NOTICE
Bửu Môn Buddhist Temple
KẾT QUẢ XỔ SỐ
LOTTERY RESULT ON JAN. 26, 2014
 
Xem vé số trúng thưởng trong đêm văn nghệ tất niên 26/01/2014 (see winning numbers and congratulations on your luck if you have won):
Giải An Ủi (consolation prizes): 
- 01541
- 04055
- 06119
- 24502
Giải hạng Ba (third prize):
- 01730
Giải hạng Hai (second prize):
- 13246
Giải Độc Đắc (grand prize):
- 18551


Thank all for supporting the fundraising event
to maintain the temple.
It is indeed you won merit.
May you be well, happy and peaceful

 
Tri cảm công đức đồng hương Phật Tử & đạo bạn ủng hộ sự kiện gây quỹ bảo trì ngôi Chùa. Quả thật tất cả quý vị trúng thưởng công đức. Cầu nguyện tâm lành mang lại quý vị những phúc lành.
Buu Mon Buddhist Association
Buu Mon Buddhist Temple
2701 Procter Str., Port Arthor., TX-77640
Cell: 409-889-5157; Tel: (409)-982-9319; Fax: (409) 985-3749
Email: cbmtemple@yahoo.com