INVITATION
Kathina Robe-offering Ceremony

Buu Mon Buddhist Temple cordially invites you to Kathina Robe-Offering Ceremony on Sunday, November 10, 2013 from 10:00 AM to 01:00 PM. Everyone is welcome.  

THƯ MỜI
Ðại Lễ Dâng Y (Cà-Sa) Kathina 

Kathina -một từ Pàli, âm tiếng Việt là Ca-Thi-Na- vốn có nghĩa là khung dệt vải hoặc khung căng những tấm y vàng được may xong để cúng dường đến chư Tăng sau ba tháng nhập hạ tu dưỡng tinh thần, phục vụ chúng sanh. Nghĩa phái sinh khác của thuật ngữ Kathina là sự kết cấu vững chắc, dụng ý rằng lễ Kathina mang lại quả báo lợi ích bền vững, lâu dài cho người cúng dường và người thọ lãnh.
Dâng y (Cà Sa) Kathina từ lâu trở thành hội lễ gieo trồng phước thiện trong truyền thống Phật giáo Chính Thống. Năm nay, Chùa Bửu Môn long trọng cử hành Ðại Lễ Dâng Y Kathina vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng 11, năm 2013, bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
Kính mời quý Phât Tử, Ðồng Hương về Chùa Bửu Môn tham dự Ðại Lễ. Mong rằng niềm tin thiện pháp và nếp sống trí tuệ trợ duyên quý vị sống đời phúc lạc.                                                                                                                  Trân trọng kính mời,
                                                                                            Tỳ kheo Trí Quảng, 
Trụ trì
     
CHƯƠNG TRÌNH ÐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA             
10:30 AM  - Cúng dường trai tăng                                               
10:45 AM  - Phật Tử rước y bát  nhiễu Phật ba vòng
11:00 AM  - Chư Tăng quang lâm Chánh Ðiện
                  -  Thời Kinh Cầu Nguyện
                  -  Lễ truyền thọ Quy Giới
                  -  Nghi thức Dâng Y và Tăng sự Thọ Y
                  -  Chư Tăng thuyết Pháp và Ban ÐạoTừ
                  -  Cúng dường tứ sự đến chư Tôn Ðức Tăng Già
                  -  Thời Kinh chúc phúc và hồi hướng công đức
01:00 PM  - Phật tử dùng cơm thân mật

HAPPY LUNAR NEW YEAR
TẾT PROGRAM ON WEDNESDAY, FEB. 18, 2015 at 11:00 TILL MIDNIGHT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM GIAO THỪA, vào thứ Tư, 18 tháng 02 năm 2015, từ 11 giờ tối
HAPPY LUNAR NEW YEAR
TẾT 2015 YEAR OF THE GOAT INVITATIONTẾT 2015 FESTIVAL
MERIT LOTTERY RESULT - 2015 - KẾT QUẢ XỔ SỐ CÔNG ĐỨC


TẾT 2015 FESTIVAL

VĂN NGHỆ TẤT NIÊN - Mừng Xuân Ất Mùi 

 

 
Buu Mon Buddhist Association
Buu Mon Buddhist Temple
2701 Procter Str., Port Arthor., TX-77640
Cell: 409-889-5157; Tel: (409)-982-9319; Fax: (409) 985-3749
Email: cbmtemple@yahoo.com